საქართველოს ქალაქები, სადაც ხდება მისი მიწოდება Keto Diet